Fixa alla dina PC-problem med ett klick. Det mest mångsidiga Windows-reparationsverktyget på marknaden!

Dagens guide är utformad för att kunna vara till hjälp när du får det faktiska winsock-felet medan du rensar den viktigaste sändningsbufferten.WSASend-funktionen skulle kunna användas för att skriva utgående data mellan en eller flera buffertar till de flesta av den anslutningsorienterade utgången som specificeras av ersus-parametern. Om jag skulle utropa att operationen inte skulle uttalas omedelbart, hämtas det specifika slutgiltiga slutförandevillkoret av slutföranderitualen eller WSAGetOverlappedResult.

Voscurrent

Hur rensar jag TCP-buffert?

Det enda sättet på marknaden att “rensa” mottagningsbufferten är att återvända för att titta på den. Efter den första uppslagningen, fortsätt att läsa från kontakten och ta bort dessa data tills det vanligtvis inte finns mer data att alltid kontrollera. Använd select() med en timeout som återgår för att ta reda på när socket normalt tar emot data.

Här är mitt nummer för ett program som jag skapade inom bara C++ med Winsock på Windows.

#include #include #include #inkludera#define DEFAULT_PORT DEFAULT_BUFLEN "27015"#definiera 512Kommentar #pragma(lib,"WS2_32.lib");struct addrinfo *result = NULL,     *ptr = NULL,     råd;interiör()vsadata vsadata;Intervall iResult;int recvbuflen = DEFAULT_BUFLEN;char *sendbuf = "1,2,3,4!!";charrecvbuf[512];iResult=WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsadata);if(Resultat!=0)  Std::cout<<"WSAStart misslyckades"<ai_family, ptr->ai_socktype,ptr->ai_protokoll);if (ConnectSocket == INVALID_SOCKET)  std::cout<<"Fel med socket(): "<ai_addr, (int)ptr->ai_addrlen);if (iResult == SOCKET_ERROR)  nära jag skulle säga uttaget (ConnectSocket);  ConnectSocket = INVALID_SOCKET;gratis adressinformation (resultat tat);if (ConnectSocket == INVALID_SOCKET)  std::cout<<"Det gick inte att ansluta till servern!"<

Vad returnerar egentligen RECV i C?

Recv()-funktionen är utformad för att returnera det nya meddelandesegmentet skrivet i alla belastningar som pekas på av teckenskäl. För meddelandebaserade sockets som SOCK_DGRAM och SOCK_SEQPACKET måste alla trosbekännelser verkligen läsas i en exklusiv operation.

Klumparna av information och metoder jag får är praktiska. Det enda problemet är att jag vill fortsätta rensa barriären när data tas emot.Den faktiska finishen av koden när jag erbjuder a,b,c,d ser ungefär ut som detta faktum

Även om jag vill ha min utdata och automatiskt visa a, b, c, deborah, behåller den fortfarande dessa poäng. Som det kommer att fungera?

Problem: Hur återställer jag VB Winsock för att få en buffertstift eller kodrensningsbuffert?

Hej,
Mitt datorprogram (VB6) använder Winsock med TCP/IP-process för att överföra en stor mängd data (mer än 1 MB) som ett sätt till ett annat system.
När du tar emot innehåll i en långsam datorhastighet (som 1,7 GHz Windows XP) - kommer data sannolikt bokstavligen att gå förlorade.
Jag har särskilt angett att DataArrival-typen "jagar" extra händelse, och dess uppgift är inte nödvändigtvis bara att anropa DoEvents (till exempel ett kommando) så att det är mest effektivt för dig när du felsöker leksaken. .
Om programmet fungerar på en 3 GHz-dator är vårt problem mindre allvarligt (mellan 6 och 180 inmatningsfel).
Milstolpen är att skapa HTML som är lämpligt med vilken metod som helst, oavsett notebook-hastighet. < br> Jag misstänker att Winsock tyvärr tvingar ett block som liknar cirka 8 KB (storleken mot mottagningsbufferten) för att vara väl förberedd innan den interna mottagningsbarriärkoden rensas eller rensas barriären (på grund av att nästa paket förbereds).< br> Qui n Jag lägger en DoEvents-instruktion i slutet av den speciella händelsen DataArrival, vilket gör att Winsock utför dessa åtgärder på rätt sätt (datainsamlingen lyckades, men framgångsrikt), dessutom börjar denna order nästa kväll Nku, . , och häckningen har börjat. "Stackutrymme för yttre ytterdörr" uppstår med mycket stora filer som avslutar ett winsock-relaterat sändkommando för att göra det ordentligt nära slutet av DataArrival-händelsen?
All hjälp skulle uppskattas.
Tack.

Beslut. Hur återställer man VB Winsock för att få en hinderflagga och spola en buffert genom att konvertera den här koden?

winsock clear get buffer

För data, dela upp data perfekt i mindre bitar. Skicka in låtar en efter en, och när kunden får dem, skicka tillbaka ett tack. Vänta tills du får någon form av rekommendation för Chunk innan du skickar in informationsteknik nästa gång.

Klientexempel:
Alternativ Privat Explicit
mstrMyStrings(3) Som String
Privat intPos Som heltal

winsock clear provide buffer

Privat Sub Command1_Click()
Winsock1.RemoteHost betyder "127.0.0.1"
Winsock1.RemotePort = 5000
Connect Winsock1.Sub

privat Form_Load()
mstrMyStrings(0) = "Detta är ett omfattande experiment" & vbCrLf
mstrMyStrings(1) är lika med "nödsamtalssystem" & vbCrLf
mstrMyStrings( 2) = "Jag kommer att låta de flesta veta" & vbCrLf
mstrMyStrings(3) är lika med "om väljer att ignorera det". †VbCrLf
& End Sub

Privat Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Debug.Print "DataArrival"
Statisk strReceive String
som Dim strTemp String
som Winsock1.GetData strTemp
o börjar med strReceive strRece & strTemp
Debug.Print strReceive
Om CInt(strReceive) = Len(mstrMyStrings(intPos)) Då
strReceive är lika med
intPos innebär intPos + 1< br> Om intPos = UBound (mstrMyStrings ) + endast en Sedan
Winsock1.Close
Exit Sub
End If
Debug.Print mstrMyStrings(intPos)
Winsock1.SendData mstrMyStrings(intPos)
End if
End Sub

Exempel på serveralternativ:
Explicit
Private strArrive As String
Private Sub Form_Load()

Privat Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
If Winsock1.State < > sckClosed Then
Winsock1.Close
End If
Winsock1.Accept requestID

Få tillbaka din dator till sitt bästa med Reimage

Körs din dator långsamt? Får du hela tiden Blue Screen of Death? I så fall är det dags att ladda ner Reimage! Denna revolutionerande programvara kommer att fixa vanliga fel, skydda dina data och optimera din dator för maximal prestanda. Med Reimage kan du enkelt och snabbt upptäcka eventuella Windows-fel - inklusive den alltför vanliga BSOD. Applikationen kommer också att upptäcka filer och applikationer som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick. Så lid inte av en långsam dator eller vanliga krascher – skaffa Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Skanna din dator efter fel och åtgärda dem automatiskt

 • Privat Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Debug long).
  .Skriv ut "dataarrival Dim strTemp As String"

  at 20px 10px;">

  Send()-funktionen skickar data som kommer med ett uttag med en pluggbeskrivning. Send()-anropet gäller för att tillåta dem till alla anslutna uttag. Socket-affären. Ett erbjudande till en buffert som innehåller ett röstmeddelande att skicka.

  Denna programvara är svaret på alla dina datorproblem.

  Winsock Clear Send Buffer
  Winsock Limpar Buffer De Envio
  Winsock Ochistit Bufer Otpravki
  Winsock Cancella Il Buffer Di Invio
  Winsock Sendepuffer Loschen
  Winsock Wyczysc Bufor Wysylania
  Winsock Effacer Le Tampon D Envoi
  Winsock Verzendbuffer Wissen
  Winsock 지우기 보내기 버퍼
  Winsock Borrar Bufer De Envio