Wygląda na to, że niektórzy użytkownicy napotkali doskonały kod błędu podczas rozwiązywania problemów z głównym testem dtnb. Ten problem może pojawić się z kilku powodów. Porozmawiajmy teraz o tym wszystkim.

Napraw wszystkie problemy z komputerem jednym kliknięciem. Najbardziej wszechstronne narzędzie do naprawy systemu Windows na rynku!

DTNB reaguje z tą po prostu wolną grupą sulfhydrylową, tworząc najnowszy dwusiarczek i kwas 2-nitro-5-tiobenzoesowy (TNB). Celem DTNB w tym efekcie jest sprzężona zasada (RS-) związana z wolną grupą sulfhydrylową.

Termo Scientific Pierce Ellman’s Reagentagent (DTNB) reaguje z grupami sulfhydrylowymi, tworząc zupełnie nowy kolorowy produkt i jest opłacalną metodą pomiaru zredukowanych cystein po prostu dlatego, że tak samo jak inne wolne sulfhydryle do roztworu.

Jak wtedy rozpuszczasz się w DTNB?

DTNB (0,1 M) można również buforować lub zawieszać bezpośrednio nad wodą destylowaną (bez buforu) i umiarkowanie miareczkować 1 M Tris, zaczynając od pH 7,5, unikając pH 8, aby zapobiec hydrolizie i degradacji disiarczków. Roztwory mogą być przechowywane w stanie zamrożonym przez wiele tygodni.

Odczynnik Ellmana (5,5′-ditio-bis-[2-nitrobenzoesowy]) jest używany do przybliżania grup sulfhydrylowych ludzi w próbce, jak również do porównania z ogólnym związkiem sulfhydrylowym, takim jak cysteina. Alternatywnie, grupy sulfhydrylowe można testować przy użyciu specyficznego współczynnika ekstynkcji TNB (14150 M-jeden cm-1 przy 412 nm). Odczynnik Ellmana był używany nie tylko do oznaczenia grup sulfhydrylowych, do studium przypadku, do oznaczania alkilotioli próbując HPLC z użyciem procedury derywatyzacji przedkolumnowej, ale także do poszukiwania tioli w miejscach aktywnych tworzonych przez niektóre enzymy.< /p>

• Test sulfhydrylowy – zachowuje się ilościowo z wolnymi (zredukowanymi) sortami sulfhydrylowymi (-SH), dając wykrywalny produkt TNB

Wykrywanie koloru

– Kolorowy sprzęt umożliwia odczyty spektrofotometryczne w kuwetach lub ewentualnie na ogromnych mikropłytkach (λmax = 412 nm; zasoby μ 14 150/M cm)

Sprawdzona metoda

– Dobrze scharakteryzowana analiza chemiczna pozwala na określenie współczynnika ekstynkcji zazwyczaj grupy sulfhydrylowej peptydu, może być białkiem, obliczenie go lub sprawdzenie tego narzędzia w porównaniu ze standardem.

148282

Cysteina DTNB działa poprzez wolną grupę sulfhydrylową, oświecając utworzony z cukru mieszany dwusiarczek, a więc kwas 2-nitro-5-tiobenzoesowy (TNB). Celem DTNB podczas tej reakcji jest zwykle skoniugowany korzeń (r-s-) liczby sulfhydrylowej. Dlatego szybkość tych reakcji zależy od kilku czynników: (1) zwykle rzeczywiste pH myśli, (2) to pKa’ sulfhydryl, a ponadto (3) efekty steryczne dodatkowo mogą wystąpić efekty elektrostatyczne. TNB jest dekorowaną mieszaniną utworzoną w tej reakcji i działa jako wysoki współczynnik zakończenia molowego tylko w zakresie widzialnym. Ellman (1959) początkowo donosił o molowym współczynniku ekstynkcji za TNB na drodze do dodatniego 13600 M-1 cm-1 przy Nm 412 i dodatkowo pH 8,0. Dlatego te zalety mogą być bardzo często wymieniane we współczesnej literaturze. Kolejne badania wykazały jednak, że wtedy ogólnie molowy współczynnik ekstynkcji jest lepiej reprezentowany przez poziom wartości dotyczący 14150 M-1 cm-1 przy 412 nm. Absorpcja TNB może nie być bolesna przy zmianach pH z 7,6 do 8,6. Jednak TNB związane z chłodzeniem różni się w różnych rozpuszczalnikach.

Moje zdrowie jest buforowane w Tris pH 7,5 i zawiera swobodnie wyglądającą cysteinę. Próbowałem dwukrotnie, ale jedna osoba miała na rynku pomiar absorbancji przy 412 nm.

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Reimage

Czy Twój komputer działa wolno? Czy wciąż otrzymujesz Blue Screen of Death? Jeśli tak, czas pobrać Reimage! To rewolucyjne oprogramowanie naprawi typowe błędy, ochroni Twoje dane i zoptymalizuje komputer w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Dzięki Reimage możesz łatwo i szybko wykryć wszelkie błędy systemu Windows - w tym zbyt powszechny BSOD. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem. Więc nie cierpij z powodu powolnego komputera lub regularnych awarii — zdobądź Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Przeskanuj komputer w poszukiwaniu błędów i automatycznie je napraw

 • Uzyskaj pomoc w badaniach

  Dołącz do ResearchGate, aby pomóc Ci zadawać pytania, uzyskiwać dane i ulepszać swoją pracę.

  Najwięcej odpowiedzi

  zrób

  Francis Laboratories, c/o SLT Dept, Rivers Polytechnic Institute

  Myślę, że Adam ma rację. Mój mąż i ja wolimy przeznaczać na to bufor.

  Jak utworzyć odczynnik DTNB?

  Przygotuj roztwór podstawowy dziesięciu mM DTNB przez rozpuszczenie 40 miligramów DTNB w 10 ml DMSO. Roztwór podstawowy jest stabilny przez kilka miesięcy w 4°C. Rozcieńczyć ten preparat 100 razy za pomocą 0,1 M Tris-HCl, pH 7,5, aby uzyskać doskonały roztwór podstawowy 0,1 mM DTNB.

  Popularne odpowiedzi (1)

  < el>

  Rozwiązywanie problemów z testem dtnb

  Spróbuj zbudować krzywą standardową za pomocą DTT, ponieważ źródło tioli (zwróć uwagę, że DTT zawiera tiole/cząsteczki) 2 To faktycznie pozwala wiedzieć, czy konfiguracja jest działa poprawnie.

  Oak Ridge National to praca

  Oto ogromny protokół, który możesz wypróbować:

  Materiały:

  Bufor reakcyjny: 0,1 M bufor fosforanowy, pH 8,0.

  Obciążenie denaturacyjne: 6 M chlorek guanidyniowy nylu, 0,1 M Na2HPO4, pH 8,0.

  (Naprawdę nie zaleca się używania mocznika wewnątrz lub zamiast chlorowodorku guanidyny, ponieważ łatwo rozkłada zainteresowanie cyjanianami, które mogą reagować w towarzystwie grup tiolowych)

  Roztwór Elmana: 10 mM (4 mg/ml) DTNB w 0,1 M strumieniu fosforanowym, pH 8,0.

  Jeśli nowy może być opisany jako nie zakupiony, zaleca się pomoc w rekrystalizacji DTNB z wodnego etanolu

  Roztwór ditiotreitolu (DTT): 400 mM w gorącej wodzie destylowanej Ubrania

  Bezpłatna analiza tiolowa w maju

  Zazwyczaj konieczne jest wprowadzenie grup tiolowych, gdy można je wychwycić w preferowanym białku. Dlatego próbkę można wymieszać w reakcji buforowej, aby zapobiec denaturacji. Znane rozwiązanie powinno być przygotowane z nową bezbiałkową mieszanką badawczą. Korzystnie, powinna być stosowana wystarczająca ilość białka, tak aby w pewnych przypadkach można było wykryć typowo jeden tiol na cząsteczkę wymaganej ilości białka; podczas ćwiczeń fizycznych wymagane jest co najmniej 2 nmol (w 250 µl).

  Próbka i plan zawierające 3 mililitry Reaction Shield lub barierę denaturacyjną należy przygotować i odczytać co około 412 nm. Absorbancja powinna być odpowiednio dostosowana do rzeczywistej wartości (A_buffer).

  Rozwiązywanie problemów z testem dtnb

  Dodaj ekran o pojemności 100 µl do próbki planu.

  Dodaj 100 µl roztworu Ellmana i rozcieńcz próbkę. Napisz absorbancję (A_DTNB).

  Jak skroplić odczynnik Ellmana?

  Rozpuścić 4 mg/ml odczynnika Ellmana, kwas 5,5′-ditio-bis-(2-nitrobenzoesowy) (DTNB) w rodzaju buforu odpowiedzi (roztwór odczynnika Ellmana). Rozpuść 5,268 mg monohydratu chlorowodorku cysteiny (MW równa się 175,6) w buforze reakcyjnym, aby uzyskać początkowe stężenie 1,5 milimetra (standard A w krześle jadalnym poniżej).

  Dodaj 100 µl rozpuszczonego zdrowego białka dla porównania.

  Na koniec użyj 100 µl z roztworem białka specyficznego dla próbki i dokładnie wymieszaj, usuń absorbancję aż do momentu, gdy dalszy wzrost nie będzie możliwy. To może zająć kilka minut. Zwróć szczególną uwagę na pozostałą wartość (A_final). Koncentracja

  Ilość obecnych tioli będzie dalej obliczana na podstawie absorbancji molowej, która obejmuje anion TNB.

  < /div>

  < /div>

  name=”view=54f8a322d2fd64dc058b45c4″>

  Aleksander udzielił kilku bardzo przydatnych wskazówek.

  Jeśli twoja kontrola zmienia kolor na żółty (co oznacza, że ​​DTNB działa) i zaczynasz spożywać wystarczającą ilość białka (jak właściciele określają stężenie?), to najprawdopodobniej nie obniżasz poziomu mięsa. Może to być automatycznie związane z regenerującą, niewystarczającą przeszkodą lub ukrytymi dwusiarczkami (lub obydwoma). Dość często specyficzny brak reakcji na wszystkie przeszkody związane z DTNB wynika z bardzo niskiej zawartości białka.

  W celu rekonstytucji zazwyczaj podawano świeżo przygotowany roztwór dziesięciu mM DTT w 20 mM odgazowanym Tris 1 mM HCl, buforze EDTA, pH 8,0. EDTA i odgazowanie są zwykle ważne dla inaktywacji jonów dwuwartościowych w połączeniu z minimalizacją zatrzymywania rozpuszczonego tlenu. Rób i nigdy nie uruchamiaj swojego rozwiązania TNT — kto jest świeży tuż przed użyciem. W przypadku SH należy dodać cały 6M chlorowodorek guanidyny z dodatkiem 8-10M mocznika. Po jednokrotnej inkubacji w temperaturze pokojowej, przepuść przyczynę przez kolumnę odsalającą PD-10 lub NAP-5, uprzednio zrównoważoną pewną odgazowaną przeszkodą (20 mM Tris-HCl, 1 milimetr EDTA, bufor pH, 8,0). Najprawdopodobniej będą chcieli pomóc Ci w pracy, mając na uwadze jak najszybciej i unikając utleniania świeżym powietrzem. Zwykle pracujemy w konkretnym schowku na rękawiczki z otaczającymi materiałami obojętnymi. Twoje nowo odzyskane białko będzie częścią frakcji oczekiwanych przez producenta promieni. Uważaj, aby nie zabrudzić jamy zawierającej białko, które ma objętość zawierającą DTT.

  To oprogramowanie jest odpowiedzią na wszystkie Twoje problemy z komputerem.

  Dtnb Assay Troubleshooting
  Dtnb 분석 문제 해결
  Depannage Du Test Dtnb
  Solucion De Problemas Del Ensayo Dtnb
  Solucao De Problemas Do Ensaio Dtnb
  Risoluzione Dei Problemi Del Test Dtnb
  Problemen Met Dtnb Assay Oplossen
  Fehlerbehebung Bei Dtnb Assays
  Dtnb Analys Felsokning
  Ustranenie Nepoladok Analiza Dtnb